HILLARIA ARS BRITANNICA*PL


Hillaria Ars Britannica*PL

HILLARIA ARS BRITANNICA*PL

RODZICE:

Wesna Goldmine &  Gaudi Ars Britannica*PL

Wesna Goldmine & Gaudi Ars Britannica*PL

(BRI ny 11 x BRI ny 11(25))

Unikalne, wyjątkowo ciekawe połączenie, nie będzie powtórzone. Kocięta mogę nieść cynamon, czekoladę, lila, rozjaśnienie i point. 

Oboje rodzice mają testy genetyczne, oboje niosą czekoladę, matka także bezpośrednio cynamon i LH, ojciec rozjaśnienie, lila i gen pointa. Ojciec HCM clear. Rodzice wolni od FIV, FELV, PKD. 

 


Informacja o kocie: 

Płeć: kotka

BRI by 11 (25) - czekoladowy złoty cieniowany, gen ticked, oczy zielone, kotka może nieść cynamon, rozjaśnienie i lila

Status: kotka hodowlana/ stays in the cattery

/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria/hillaria