8 lipca 2021 Faust przechodzi na emeryturę
 
Kochani, nadszedł ten dzień, kiedy mój Mr perfect cat, czyli Champion UA*Nonpareil Faust przechodzi na emeryturę. Długo dojrzewałam do tej decyzji, ale Faust to ojciec, dziadek i pradziadek wielu wspaniałych kotów w naszej hodowli i kilku hodowlach w Europie i wydaje mi się, że czas podarować mu wspaniałe beztroskie życie z kimś, kto pokocha go tak mocno jak ja.

Wydaje mi się jakby to wczoraj a nie 5 lat temu Наталка Єловська przyjechała do nas po WCH Gucci Ars Britannica*PL. Kiedy siedziałyśmy przy kawie na Starym Mieście w Warszawie i rozmawiałyśmy o kotach, kiedy przyjechał mały i śliczny niebieskooki Faust....

Myślę, że ta współpraca dała obu naszym hodowlom dużo dobrego, a oba kocurki stworzyły wiele małych kloników.

Наталка, спасибо за Фауста <3 Это отличный мальчик и он принес много радости и хороших генов в наше разведение. Пора подарить ему новую маму и отличный новый дом. Спасибо, что доверились мне.

Faustynek jest już po kastracji, ma też wyczyszczone ząbki i powolutku zaczyna się rozglądać za nowym domkiem - dla niego najlepszy domek będzie bez małych dzieci i jeśli z kotem do towarzystwa to dziewczynką albo malutkim kociakiem - może jednym z naszych?, bo je Faust lubi i całe życie w naszej hodowli spędził zawsze z jakąś kotką do pary.

Zapraszam do kontaktu. Dopuszczamy adopcję zagraniczną w przypadku kochającego i odpowiedzialnego domu.

The day has come and my Mr perfect cat - Champion UA*Nonpareil Faust retires. I matured for a long time to make this decision, but Faust is the father, grandfather and great-grandfather of many wonderful cats in our cattery and several catteries in Europe and it seems to me that it is time to give him a wonderful, carefree life with someone who will love him as much as I do.

It seems like yesterday and not 5 years ago when Наталка Єловська came to us to take WCH Gucci Ars Britannica*PL. We were sitting over coffee in Warsaw's Old Town and talking about cats. Meanwhile little and lovely blue-eyed Faust arrived. I think that this cooperation gave both catteries a lot of good and both males created many small clones :)

Faust has been neutered today, his teeth have also been cleaned and he is slowly starting to look for a new home -preferably without small children and if with a cat, then rather with a female cat or a tiny kitten - maybe one of ours? - because Faust likes them and spent his whole cattery life having female friends as a companion.

Feel free to contact me about our sweet boy. He can live abroad in Europe if the home will be loving and reliable.

 CH UA*Nonpareil Faust CH UA*Nonpareil Faust  


6 lipca 2021 Kastracje - koty do adopcji - zmiany w hodowli - trudne wybory

 
Coś się kończy, coś zaczyna...
 
Lato w Ars Britannice jest nie tylko pracowite, pełne wyzwań kocich i osobistych, ale także pełne finalizacji trudnych decyzji o przyszłości, do których dojrzewałam od miesięcy.
Ci, którzy znają naszą hodowlę, wiedzą, że poza nielicznymi wyjątkami, nasze kotki mają tylko kilka miotów i dość szybko przechodzą na wczesne emerytury, a kocury zmieniają domki młodo, tak by ich życie było pełne kociej beztroski i gwarancji właścicieli na wyłączność.
Większość wie, że trudno mi rozstawać się z moimi kotami, mimo, że część z nich wraca na wakacje, czy dzięki Opiekunom pozostaje ze mną w kontakcie.
Nie raz usłyszałam z powodu adopcji wiele niezbyt budujących słów, więc proszę o łagodność w ocenie. Wierzę głęboko, że moje koty dostają wspaniałe domy, mądrych, opiekuńczych, nowych Właścicieli i że robię dobrze.
W ostatnich tygodniach kastratkami zostały: Wanilka Zojka*PL, Kylie Ars Britannica*PL, Ignasia Ars Britannica*PL, a w tym tygodnia do grona beztroskich kastratów dołączy także nasz wspaniały flagowy reproduktor CH Nonpareil Faust.
To oznacza, że w najbliższym czasie będziemy szukali nowych domów adopcyjnych dla kilku niezwykłych kotów, bo oprócz tych ostatnio wykastrowanych dojrzeliśmy także do rozstania z Umą i Willow, kotkami, które nie zostały mami w naszej hodowli, a jednak zostały w hodowli.
Domku będziemy szukać także dla czekoladowego srebrnego kocurka Browniego [brata Bibi], który w skutek zmiany sytuacji rodzinnej, wrócił jakiś czas temu do naszej hodowli.
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie: ADOPCJE
Adopcje są odpłatne, a my do wyboru domów dla naszych kotów podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Tradycyjnie proszę o telefony w tej sprawie.
Tylko niektóre z kotów będą odpowiednie do domów z małymi dziećmi. Są to koty młode, ale już dorosłe i z przyzwyczajeniami. Czas ich adaptacji będzie dłuższy niż maluszków, ale są kochane, piękne i będą wspaniałymi towarzyszami.
To nie koniec kastracji i zmian w tym roku, ale o tym kiedy indziej.
 
 
CH UA*Nonpareil Faust Kylie Ars Britannica*PL  
 Willow Ars Britannica*PL
   
 
 
Something ends, something begins ..
.
The summer at Ars Britannica is not only busy, full of feline and personal challenges, but also full of finalizing difficult decisions about the future, which I have been maturing for months.
Those who know our cattery are aware that, apart from a few exceptions, our females have only a few litters and they go into an early retirement quite quickly, and males change their homes at young age, so that their life would be carefree and spoiled.
Most of you know that it is difficult for me to part with my cats, despite the fact that some of them come back for holidays, or thanks to the new Owners, send me photos and messages.
I have heard many not very pleasant words due to adoption decisions, so please be gentle in your assessment. I strongly believe that my cats get great homes, wise caring new Owners and that I am doing well.
In recent weeks, the following became neuters: Wanilka Zojka*PL, Kylie Ars Britannica*PL, Ignasia Ars Britannica* PL. This week our flagship stud boy CH Nonpareil Faust will join the group of carefree castrates.
This means that in the near future we will be looking for new adoption homes for some beautiful wise cats, because apart from the recently neutered cats, we have also matured to part with Uma and Willow, girls who didn’t become mothers in our cattery, but still stayed with us.
We will also be looking for a forever home for a chocolate silver boy Brownie, who, due to a change in his family situation, returned to our cattery some time ago.
More information is available on our website: ADOPCJE
Adoption is paid, and we approach the choice of houses for our cats very responsibly.
Traditionally, I am asking for phone calls in this matter. Only some of the cats will be suitable for homes with young children. They are young cats, but grown up and with some habits. Their adaptation time will be longer than that of babies, but they are lovely nature, beautiful and will be wonderful companions.
This is not the end of castration and changes this year, but more about it some other time.
 

 
 8 maja 2021 Dostępne kocięta / Available kittens
 
Wszystkie obecnie dostępne kocięta już na naszej stronie internetowej w zakładce Dostępne kocięta. Zapraszamy do odwiedzin.
All presently available kittens are already on our webpage. Feel free to visit by clicking Dostępne kocięta

8 maja 2021 Rezerwacja kociąt
 
Drodzy Państwo, od dzisiaj wracamy do starych warunków rezerwacji kociąt, to znaczy rezygnujemy z list oczekujących i wracamy do metody kontaktu osobistego. Oczywiście informacyjnie formularz zainteresowania kotkiem będzie dla Państwa dostępny, jednak nie będziemy stosować kolejności rezerwacji, bo w praktyce blokuje to możliwość rezerwacji kotka osobom rzeczywiście zainteresowanym.
Kotek pozostaje dostępny do czasu podpisania umowy i dopełnienia formalności rezerwacyjnych. Z każdą osobą rozmawiamy/piszemy indywidualnie.
Choć małe, puchate kuleczki są przepiękne, nie rezerwujemy dopiero co urodzonych kociąt, dajemy im czas, by spokojnie urosły, pobyły z mamami. Odpowiedzialnością hodowcy jest danie właściwego startu maluszkom. Zdjęcia i filmy przyjdą z czasem, gdy odrywanie kociąt od karmiącej mamy, nie będzie ich stresować. Dobrostan naszych kotów jest dla nas priorytetem.
W poniedziałek wstawimy na stronę i Facebooka zdjęcia i opisy kotów, które będą do rezerwacji.
Wszystkie nakolankowe koty opuszczą hodowlę po zabiegu wczesnej kastracji, podwójnie zaszczepione, odrobaczone, zachipowane i zarejestrowane w bazie Animal Safe. Wszystkie mają genetycznie przebadanych rodziców z negatywnymi wynikami na FIV, FelV i PKD. Rodzice to przedstawiciele wybitnych linii hodowlanych całej Europy i koty powstałe wskutek naszej pracy przez ostatnie 11 lat.
Kocięta dostają rodowód FIFE, wyprawkę, drapaczek Rufi oraz link do filmu jak przygotować się na nowego kotka i linki do produktów, jakich używamy w hodowli.
Warunki sprzedaży kota podaję telefonicznie lub mailowo po wyborze kotka i ustaleniu, czy będzie pasował do Państwa Rodziny.
Koty wyjeżdżające za granicę zostają u nas o miesiąc dłużej, otrzymują paszport, szczepienie na wściekliznę, dodatkowe odrobaczenie i vetcheck. Koszty te dodane są do ceny kotka.
Maluchy pokazujemy na FB, stronie internetowej i Instagramie co około 2 tygodnie.
Zapraszamy do rezerwacji maluszków. Obecnie urodzone mioty to prawie wszystkie mioty planowane na ten rok. Od października planujemy przerwę hodowlaną.
Udanego weekendu. Pozdrawiamy!
 

26 kwietnia 2021 Mioty D4, E4, F4 już na stronie
 
Czas pokazać nasze najstarsze maluszki. Miłego oglądania!
 
David Ars Britannica*PL Duke Ars Britannica*PL Deliah Ars Britannica*PL Diosa Ars Britannica*PL Deborah Ars Britannica*PL Edgar Ars Britannica*PL Fae Ars Britannica*PL Farfalla Ars Britannica*PL Ford Ars Britannica*PL Falcon Ars Britannica*PL
23 kwietnia 2021 Badania genetyczne, hodowla wolna od PKD
 
Kochani, wczoraj przyszły dobre wieści z USA, z laboratorium genetycznego NEOGEN.
12 kotów z naszej hodowli pięknie zdało test na brak genu PKD1 [czyli genu nosicielstwa wielotorbielowatości nerek, choroby często występującej u Brytyjczyków]. Mogę więc z radością potwierdzić, że niezmiennie od lat jesteśmy hodowlą wolną od PKD ?
Zdrowie i właściwy dobór genetyczny kotów to jedna z podstawowych misji naszej hodowli dlatego nasze koty przeszły pełen profil genetyczny. To spora inwestycja w hodowlę, ale dzięki temu wiemy, czy z danej pary kotów mogą urodzić się kocięta długowłose, niebieskookie pointy, koty rozjaśnione, czyli niebieskie, liliowe oraz czy niosą grupę krwi B [wszystkie koty w naszej hodowli mają grupę krwi A] itp.
Wyniki badań są bardzo obiecujące i nie mogę doczekać się oglądania rezultatów w praktyce, a właściwie w porodóweczkach wśród kociaczków.
Życzę Wam słonecznego dnia Kochani, a trochę maluszków pokazuje mordki na dzisiejszym Instastory. Pozdrowienia!
 
Hi Guys, we received good news from the NEOGEN genetic laboratory in USA yesterday.
12 cats from our cattery perfectly passed the test for the lack of the PKD1 gene [that is the gene responsible for occurrence of polycystic kidney disease, a disease common in the British]. So I can happily confirm that we have been PKD-free kennel for last 11 years.
Health and proper genetic selection of cats is one of the basic missions of our breeding, therefore our cats have undergone a full genetic profile. This is a big investment in breeding, but thanks to this we know whether a chosen pair of cats can give birth to longhair kittens, blue-eyed point, diluted cats, i.e. blue, lilac and whether they carry blood type B [all cats in our cattery have blood type A] etc.
The results of the research are very promising and I am looking forward to seeing the results in practice or rather in the new born kittens ?
Have a sunny day! You can see some of the little ones showing their faces at today's Instastory. Greetings!
 

6 kwietnia 2021 Kocięta
 
Dzień dobry Kochani,
Święta i porody już za nami. To były bardzo pracowite dni i przepraszam, że było nas mniej, jednak jak zawsze ciężarne mamy i maluszki mają priorytet, a w ostatnich dniach zawładnęły w 100% naszą rzeczywistością.
Właściwie wszystkie planowane wiosną mioty przyszły na świat. W najbliższych tygodniach będę powolutku pokazywać Wam starsze maluszki, a potem migawki z porodówek. Proszę jednak o cierpliwość i pamiętam o wszystkich osobach, które przesłały nam formularz zainteresowania zakupem kociaczka.
Maluszki pozostaną w obserwacji do około 8 - 10 tygodnia życia i w tym czasie będą najpierw dostępne dla hodowców [tradycyjnie nasze kociaki hodowlane są dostępne wyłącznie poza granice Polski]. Wiele z urodzonych obecnie połączeń planowaliśmy przez ostatnie 2-3 lata i są dla nas bardzo istotne z perspektywy dalszego rozwoju hodowli i sprowadzania na świat jeszcze piękniejszych maluszków dla Was.
Po zakończeniu obserwacji hodowlanej będziemy kontaktować się z osobami z listy. Maluszki będą w tym czasie dla Was widoczne. Postaram się jak zwykle spamować na Instastory i robić jak najwięcej zdjęć.
Pierwsze tygodnie w życiu kotka kształtują go na całe życie. Dlatego maluszkom poświęcamy maksimum czasu. Jeśli więc będę odpisywać z opóźnieniem, to głównie dlatego, że kocięta i ich mamy muszą być zatroszczone, nakarmione, regularnie tulone, ważone itp. Każda z naszych kotek rodzi ze mną i każda ma swój pokoik dla siebie i maluszków - dzielę więc czas po równo, bo dziewczynki chcą, by je wygłaskać, obejrzeć ich dzieciaczki, czasem pomóc i oczywiście zadbać o właściwą higienę pomieszczeń.
W zakładce Planowane mioty uchylam rąbka tajemnicy, co już na świecie. Już niedługo pierwsze zdjęcia, ale tylko najstarszych kociąt.
Życzę Wam wspaniałego tygodnia, zdrowia i niech wiosna w końcu pojawi się także za oknem.
Pozdrowienia, Ania.
Ps. dla tych, którzy dotarli do końca, proszę o imionka na: G, H, I, J, K, L. :)))
 
 
 
 
 

22 luty 2021 Planowane mioty i o tym, jak witamy na świecie nasze kocięta

Dzień dobry moi Drodzy,
kolejny tydzień przed nami i trochę może mniej zimy, a na pewno więcej słońca za oknem. Kotki powolutku rujkują i chodzą na randki. Kociaki będą przychodzić na świat sukcesywnie.
 
Jak zwykle o narodzinach maluchów i ich dostępności będę informować najpierw osoby z listy oczekujących - te, o których wiem, że aktywnie czekają na swoje kociątko i przypominają się regularnie - , a później na Facebooku i na naszej stronie internetowej.
 
O przyjściu na świat kociaczków zwykle informuję nie wcześniej niż przed ukończeniem przez kocięta 4-5 tygodnia życia. Wcześniej jest to czas wyłącznie dla nich i mam, a także dla mnie, by kociętom poświęcić maksimum uwagi i troski.
Dobry początek, zadbane i otoczone troską oseski to inwestycja we właściwy rozwój i odpowiednią socjalizację kota.
 
Od początku hodowli nasze kocięta rodzą się zawsze przy moim aktywnym udziale. Każda mamusia ma swój pokoik na czas porodu i odchowania maluszków. Zwykle na 2-4 dni przed porodem przenoszę się z kotką do porodówki i śpimy razem, przygotowujemy się do jej porodu i oswajamy przestrzeń - kotka przekopuje legowisko, sprawdza kocyki, domek, domaga się głaskania brzucha, karmienia na życzenie i oczywiście pełnej uwagi :)
Po porodzie kociaki są co kilka godzin ważone, jeśli trzeba dokarmiane, mama dostaje dużo wsparcia i wszelką niezbędną pomoc. Maluszki są na rękach od urodzenia, uczą się, że człowiek jest fajny i traktują jego obecność jako normę.
Z tego powodu, gdy czekamy na kociaki lub mamy świeżo urodzone maluszki, trzeba czasem poczekać na odpowiedź z naszej strony.
 
Pytacie Państwo o nasze plany na ten rok. Choć to tylko zarys i koty mogą nie podzielać moich wyborów, to na stronie znajduje się lista planowanych randek. Prosimy o kciuki, by nasze księżniczki zaakceptowały swoich wybranków i obdarzyły nas srebrnymi i złotymi kuleczkami z zielonymi i niebieskimi oczami. Więcej informacji tutaj: Planowane mioty
 
Tymczasem słonecznego dnia i miłego oglądania.
Pozdrawiamy serdecznie!
 
 
 
 
6 stycznia 2021
Dzień dobry w Nowym Roku. Zgodnie z obietnicą od jutra powolutku wracamy do internetowych aktywności i na dobry początek fotka z tamtego roku wykopana w telefonie ❤
Na kociaki trzeba będzie poczekać pewnie do marca, ale to miłe i owocne czekanie.
Życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego Roku! Pozdrawiamy!